Մեր ծրագրերը

Այս օրվա դրությամբ ընկերությունը հաջողությամբ ավարտել է 8 և 9 բնակելի շենքերի շինարարությունը:

Ներկա պահին տարվում են «Պրեստիժ» շարքի տան շինարարական աշխատանքները, որը բաղկացած է 5 հարկերից եւ բազմահարկ ստորգետնյա կայանատեղից:

«Եվրոպոլիս» բնակելի համալիրը